Vedlikehold av garasjeanlegg

Rehabilitering og vedlikehold av garasjeanlegg  – vi hjelper deg gjerne!

Å lage en vedlikeholdsplan for garasjeanlegg er vel så viktig som for øvrig bygningsmasse. Garasjeanlegget blir jevnlig utsatt for salt og eksos som bidrar til at overflatene forringes, derfor er det viktig med jevnlig rengjøring og malerbehandling av overflatene. viktigere enn mange tenker over.

Våre profesjonelle håndverkere har lang erfaring med rehabilitering og vedlikehold av garasjeanlegg. Dette er tjenester vi kan tilby alene eller i tillegg til vedlikehold av øvrig .

Store garasjeanlegg knyttet til næringsbygg, kjøpesenter, nærsenter, idrettsanlegg osv er naturligvis også prosjekter våre håndverkere har kunnskap om å rehabilitere og/eller vedlikeholde

Vi hjelper deg gjerne!

Kontakt oss for en uforpliktende prat og befaring – LUND lover kvalitet på utført arbeid på ditt garasjeanlegg.

LUND tar vare på miljøet

Miljøfokus er viktig for Mesterbedriften LUND as

Siden 2014 har vi vært en Miljøfyrtår-sertifisert bedrift. Vi gjør vi bærekraft konkret og lønnsomt – vi vil ta vare på miljøet!

«Virksomheten har oppfylt strenge krav til arbeidsmiljø, innkjøp, energi, transport, avfall, utslipp og estetikk. Dette er dokumentert ved et egnet miljøfyrtårnsertifikat som er påført gyldighetsperiode. Virksomheten kan i tillegg gjennom sin årlige miljørapportering dokumentere virksomhetens konkrete miljøprestasjoner» sitat fra vårt Miljøfyrtår-sertifikat.

For oss handler det også om å sette seg inn i bransjens nye bærekraftige produkter og hele tiden være fremoverlent på dette området. Fordi miljøet er viktig for oss og generasjonene etter oss. Som et eksempel på miljø og bærekraft i fokus har Mesterbedriften LUND har lagt tusenvis av meter med resirkulert gulvbelegg.

Avfall:

Overskudd av maling, trevirke eller andre materialer prøver vi så langt det rekker og unngå. Vi har høyt fokus på å redusere mengden av malingsavfall etter våre prosjekter. Vi har egen avfallsplan i tillegg til at vi kildesorterer avfallet i henhold til avfallssystemet som gjelder for hvert prosjekt.

Det er viktig for oss å inngå returordninger med våre leverandører av avfall, og vi har i dag avtale om slik retur for maling, trevirke og gulvbeleggrester.

Kjemikalier:

Som et lovmessig krav skal vi ha et oppdatert stoffkartotek for farlige kjemikalier og biologiske materialer som oppbevares og benyttes på våre prosjekter. Dette skal være tilgjengelig for alle ansatte pr prosjekt. Vårt kartotek finnes er elektronisk og tilgjengelig for alle ansatte.

Årlig dokumenterer vi vårt kjemikalieforbruk. Vi er opptatt av å velge produkter med høy kvalitet, som samtidig er minst mulig skadelige for miljøet. Vi er derfor stolte av vårt samarbeid med Jotun, som har høy kunnskap om dette.

 

Verneutstyr og førstehjelp:

Det er et lovmessig krav om at vi skal ha tilstrekkelig med personlig verneutstyr av egnet type og av god kvalitet.

Førstehjelpskurs for de ansatte gjennomføres for å sikre at det til en tid er personell tilstede i virksomheten som har et oppdatert førstehjelpskurs. Som arbeidsmiljøloven krever repeteres slike kurs minst hvert 3.år for våre ansatte.

Velg LUND og få din dedikerte prosjektleder til ditt prosjekt

Din dedikerte prosjektleder – holder prosjektet i gang og sikrer kvalitet på arbeidet

I alle våre prosjekter har en kunnskapsrik og dedikert prosjektleder ansvaret. Prosjektleder er tett på gjennom hele prosjektet. Du som kunde kan derfor kun forholde deg til prosjektleder fra start til slutt. Dette gjør det trygt og enket for deg.

En prosjektleders rolle

Prosjektleder deltar på befaring og får oversikt over prosjektet du som kunde ønsker å få utført. Til avtalt tid vil prosjektleder oversende deg pristilbud med nødvendige detaljer om prosjektet.

Når avtalen er signert og arbeidet kan starte, vil vi gjennomføre en oppstartsbefaring og overlevering til håndverkerne. På denne befaringen vil det dokumenteres hvordan prosjektet så ut før oppstart. Vi vil ha en gjennomgang med formannen eller den ansvarlige håndverkeren på stedet, i tillegg til at HMS-runde vil planlegges. Vi vil sette opp stillas, container og arbeidsbrakke som avtalt. Slik at alt ligger til rette for en effektiv og profesjonell gjennomføring av prosjektet.

Gjennom hele prosjektet vil prosjektleder følge opp på plassen for å sikre at prosjekter har den fremgangen som er nødvendig og at avtalte tjenester gjennomføres kvalitetsmessig.

Når prosjektet ferdigstilles, vil prosjektleder gjennomføre en sluttbefaring sammen med kunde. Her går vi sammen gjennom prosjektet, og eventuelle avvik avdekkes. Av og til vil det dessverre være mindre avvik, som eksempelvis malingssøl, opprydning av stillasdeler og annet avfall. Når prosjektleder er fornøyd med at avvikene er lukket, vil prosjektet være gjennomført fra vår side.

Som kunde skal du være trygg på at våre prosjektledere tar ansvar overfor hele prosessen, og du kan når som helst ta kontakt med din prosjektleder om ditt prosjekt.

 

Prosjektleder er tett på i hele prosessen, fordi de er jevnlig på befaring for å besiktige håndverket som utføres.

 

LUND lover kvalitet i alt vi gjør – i alle ledd, i hele prosessen av ditt prosjekt og i dialogen med deg som kunde!

 

 

 

Opplæring i rett montering av stillas

Stillaskurs – helt nødvendig for å kunne sikre at arbeidet blir utført på en trygg og sikker måte.

I veldig mange av våre prosjekter er det behov for stillas for å kunne utføre jobben som er avtalt. Et stillas er et trygt hjelpemiddel for å kunne jobbe mest mulig effektivt i høyden og samtidig sikre kvaliteten i håndverket vi utfører. Dette trygger også våre håndverkere. LUND sørger for at stillaset settes opp og tar ansvaret for at det er satt opp i henhold til forskriftene – både sikkert og trygt.

Alle håndverkere skoleres

Det er svært viktig for oss at våre ansatte og underentreprenører har nødvendig kunnskap om montering av stillas og ikke minst sikring av fallutstyr. Derfor skolerer vi alle i dette ved jevne mellomrom.

I våres var denne gjengen på kurs – stolt kan vi fortelle at alle besto kurset med glans.