Utvendigsesongen i korte trekk – fornøyde kunder, ferdigstilte prosjekter dyktige håndverkere og navneendring!

Vi kaller perioden fra påske til oktober for utvendigsesongen. Det er da vi har flest prosjekter, spesielt utvendig hvor hovedvekten er knyttet til våre malingstjenester. Tømrertjenester kan vi tilby gjennom hele året, men utvendig maling krever høyere temperaturer for å kunne tørke og holde sin kvalitet.

Perioden har som vanlig vært preget av høyt tempo og mange prosjekter som skulle koordineres for å kunne ferdigstilles til avtalt tid. Selv med høy fart har vi levert og ferdigstilt mange prosjekter, både store og små, og vi opplever godt fornøyde kunder. Det gjør oss svært stolte, våre dedikerte håndverkere, som gjør sitt ypperste for å opprettholde våre krav om kvalitet selv når det er som mest hektisk.

Dessverre for bransjen er mangelen på faglærte er en kjensgjerning. Færre velger yrkesfag som karrierevei, og enda færre velger å bli malere og tømrere. Dette synes vi er svært synd, for å gjøre et godt kvalitetsmessig håndverk trengs det skolerte. Heldigvis er vi privilegerte, med en stabil gjeng håndverkere. Både våre ansatte og våre underentreprenører innehar fagkompetanse, slik at i alle våre prosjekter utføres etter faglige standarder.

Og ikke nok med høy fart og mange prosjekter i sommerhalvåret, har vi tatt det standpunktet med å endre navnet vårt. Som en naturlig videreutvikling av hvem vi er og hva vi vil stå for fremover. Mesterbedriften LUND as skal sørge for høy kvalitet på alle våre tjenester, i all dialog med våre kunder og i alle ledd gjennom hele prosjektet. Stolte kan vi si «LUND lover kvalitet»