Stolt sponsor av Frank sitt “galskap”

Vi heier alltid på folk som setter seg høye mål, jobber hardt, dedikert og målrettet for å nå dem. Frank Løke vi er en stolt sponsor av din galskap, men er makelaust imponert over ditt pågangsmot og vilje ❤

Frank trosser andres begrensinger og forsøker denne våren å bli den første til bestige Mount Evrest uten oksygentilførsel. Dette er svært risikofylt, men vi vet han har trent lenge på fysik og psykisk til denne turen. Vi håper du når dine mål – og husk fjellvettregelen “det er ingen skam å snu”!

Frank Løke, tidligere håndball-spiller som er kjent for sine ville påfunn og

 

Vi heier alltid på folk som setter seg høye mål, jobber hardt, dedikert og målrettet for å nå dem. Frank Løke vi er en stolt sponsor av din galskap, men er makelaust imponert over ditt pågangsmot og vilje ❤

Nordre Follo kommune gir Mesterbedriften LUND fornyet tillit

Nok en gang har Mesterbedriften LUND as vist seg tillitten verdig for ny rammeavtale for Nordre Follo Kommune. Dette er 4. gangen LUND har vunnet rammeavtalen som tømrer- og malertjenester for kommunen.  Avtalen har en estimert verdi på 100 MNOK over 4 år.

Den første gangen LUND vant rammeavtalen var i 2012 for den gangen Ski kommune. Da som nå skal vi bistå kommunen med både maler-, gulv- og tømrertjenester.  siden den gang har samarbeidet blitt betydelig optimalisert i forhold til prosjektledelse, digitalisering og effektivisering av dokumentasjon og styringsverktøy, samt i fellesskap et økt fokus på HMS.

Mesterbedriften LUND as har i alle årene hatt fokus på langsiktig og tett samarbeid, og ønsker å være en pådriver til økonomiske og effektive prosjekter. Dessuten har vi opparbeidet oss en solid kompetanse om hvordan utføre våre håndverkstjenester på prosjekter med full drift. Hvor hensyn til brukere og publikum er i førersetet, være seg sykehjem, barnehager, administrasjonsbygg eller kommunale boliger, er kombinasjonen av dialog, HMS og fremdrift oppskriften på vellykket prosjekt.

I rammeavtalen ligger det til grunn at Mesterbedriften LUND as er med på å vedlikeholde, utvikle og/eller rehabilitere kommunens eiendomsmasse som for tiden består av omtrent 340.000 m2 fordelt på ca. 200 bygg og rundt 900 utleieboliger. Hvor variasjonen av eiendomsmassen fordeles mellom skoler, barnehager, sykehjem, sykehus, omsorgsboliger, idretts- og svømmeanlegg, vann- og avløpsstasjoner, kulturbygg, boliger og administrasjonsbygg.

Oppdragene i rammeavtalen vil kunne bestå av blant annet:

 • Drift og vedlikehold av kommunens bygningsmasse.
 • Reparasjoner, oppgradering, demontering og utskifting av gammelt og/eller skadet eller råttent materiell
 • Vedlikehold og /eller utskifting av vinduer/dører
 • Isolering/etterisolering
 • Rydding og fjerning av utskiftet materiell
 • Betongboring
 • Branntetting
 • Malerarbeid
 • Gulvlegging

 

Mesterbedriften LUND as takker for tilliten og gleder oss til å fortsette det gode samarbeidet!

Renta – en solid samarbeidspartner

Vi er avhengig av langsiktige og solide samarbeidspartnere for å kunne tilby våre kunder den absolutt beste leveransen på våre tjenester.
Renta Norge er vår samarbeidspartner på lift. Med deres ekspertise får vi den beste veiledningen til den mest optimale utførselen av et prosjekt. Allerede i tilbudsfasen er vi ute på aktuelle prosjekter for oppmåling og vurdering, slik at tilbudet blir komplett. Tusen takk Odd Arne Haugen for din seriøsit   et, perfeksjon og kundeservice. Vi vet du er like opptatt av lønnsomme prosjekter med fokus på HMS, slik som vi er!

Vår tømrerlærling

Dette er Velin. Han går på Kuben videregående skole i Oslo. Der gjennomfører han i fullgang med utdannelsen som tømrer. Kuben er en av få videregående skoler i Norge som har et kombinert yrkesfag og studiespesialiseringsprogram. Slik at Velin går totalt 4år på skole, inkludert læretid, og enderopp med både fagbrev som Tømrer og studiespesialisering.

Velin er vår lærling og er i praksis på både små og store prosjekter.

Akkurat som min pappa vil jeg jobbe som tømrer. Jeg har sett hvilken glede det har gitt han, med å løse små og store oppgaver. Hans yrkesstolthet ønsker jeg å ta med meg inn i mitt arbeid.

Widar Lund, vår bauta og mentor har gått bort.

Vår kjære bauta, mentor og faglige klippe sovnet inn 21.05.2023, med sine nærmeste rundt seg på Ahus. 💔
Malermester Widar Lund, har med sin kompetanse og yrkesstolthet lagt grunnlaget for selskapet. Widar har i sitt yrkesliv både jobbet som utførende og prosjekterende håndverker, samt drevet malerforretning. Han har på en beundringsverdig måte stått i jobben helt til det siste. ❤️
Widar vil bli dypt savnet av kollegaer, samarbeidspartnere og kunder.

Malermester Mustafa Øtgun er vår prosjektleder

Malermester Mustafa Øtgun har jobbet med malerfaget siden 2007.

Fagbrevet tok han i 2009 og som en av de yngste i sitt kull tok han Mesterbrevet ved Folkeuniversitetet i Oslo i 2012.

Mustafa har i tillegg til å jobbet for andre, drevet sin egen bedrift i flere år.

Velg yrkesfag på videregående – det bygges og rehabiliteres daglig og bransjen trenger dyktige faglærte håndverkere til å gjøre denne jobben!

Å jobbe som tømrer eller maler er svært spennende og givende. Ingen dager er like, da oppdragene varierer ut i fra kundenes ønsker om hva som skal bygges, monteres eller males. Farger og materialer varierer, som uten tvil skaper spennende resultater en hver håndverker kan være stolte av! Du har vært med å skapt noe!

Vi i Mesterbedriften LUND kan på det varmeste anbefale ungdom til å velge yrkesrettet studievalg på videregående. Denne retningen passer godt for de ungdommene som liker fysisk arbeid, liker varierte arbeidsdager og det kan være en fordel om man er praktisk av natur.

Som læring får man opplæring i bruk av forskjellige verktøy, materialer og arbeidsmetoder med tett oppfølging og hjelp fra fagperson, og et annet stort pluss er at man får betalt for å være lærlig.

Dette er vår læring, Velin!

Velin har gått på Kuben videregående skole i Oslo, og har startet sin læringeperiode hos oss. Han valgte et 4årig løp hvor han etter endt læretid ender opp med både studiespesialisering og fagbrev som tømrer. Vi er stolte av å ha han med i teamet.

 

Mesterbedriften LUND heier på de ungdom som velger yrkesfag på videregående skole!

Malermester Reinhardt Henriksen er vår prosjektleder

Malermester Reinhardt Henriksen er vår prosjektleder med over 20års erfaring innen faget.

Reinhard tok fagbrevet i 2001 og Mesterbrevet i 2014, har siden jobbet både som utførende og prosjekterende.

I tillegg har han utdannelse fra Høyskolen i Halden innen boligtakstering. Dette er en nyttig kompetanse å ha som prosjektleder, som styrker vår veiledning og kunne gi gode tilstandsanalyser ovenfor våre kunder.

Øk verdien på borettslaget!

Med fokus på vedlikehold og rehabilitering av boligmassen – øker dere garantert verdien på borettslaget!

Ved å gjennomføre utvendig vedlikehold enten det er å male huset, legge nytt tak eller bygge nye terrasser vil boligenes verdi øke.

Det er viktig å ta vare på bygningene, uavhengig av type materiale det består av. Bygget vil forringes dersom man ikke rengjør og overflatebehandler ved jevne mellomrom. Venter man for lenge mellom hver gang man vedlikeholder, kan kostnadene bli betydelig høyere enn ved regelmessige vedlikeholdsintervall.

Mesterbedriften LUND har spesialisert seg nettopp på vedlikehold av borettslag, og tilbyr både maler- og tømrertjenester.

Driftsleder på Ødegården borettslag, Ole Joveng er ikke i tvil om at Mesterbedriften LUND har økt verdien hos dem: “Beboerne er kjempe fornøyde!”

Her våre enkle tips til å øke verdien på borettslaget:

 1. Vedlikeholdsplan: Sørg for at dere har en vedlikeholdsplan. Vi anbefaler at alle bygg bør ha en plan for vedlikeholdet som tydeliggjør når bygget ble malt sist, når det bør rengjøres og males igjen. Det er viktig å huske at alle byggene tilknyttet borettslaget bør komme frem i denne planen; beboerenheter, garasjer, søppel/sykkeskur og andre bygg.
 2. Fasadevask: Forurensing i lufta, skitt fra fugler, avfall fra trær, svertesopp osv legger seg på overflatene og kan over tid skade bygningsmassene. I takrenner og avløp kan avfall fra trær tette, og du vil få uønskede oversvømmelser ved store regnskyll. Et bygg bør vaskes hvert 3-4år for godt vedlikehold. I tillegg anbefaler vi at man årlig kontrollerer bygget for å eventuelt avdekke skader, svertesopp og/eller råte.
 3. Utskifting av råte: Oppdager man råte tidlig, kan enkelte kledningsbord eller bare deler skiftes ut. Da unngår man at råten får spredt seg og skaper større skade på bygningen. Det er mindre omfattende jobber og skifte enkle deler enn hele vegger, og dermed mindre kostnad.
 4. Små sår eller skader i mur: dette bør rehabiliteres snarlig for å unngå fuktopptrekk og frostspregninger  som kan forårsake større skade.
 5. Overflatebehandling: Før arbeidet med å male må underlaget rengjøres og løstsittende maling må skrapes vekk.  Videre må eventuelt bart trevirke grunnes og så overmales med minst to strøk. Malingen kan påføres med ulike teknikker.

Ikke vent med å øke verdien på borettslaget – ta kontakt med oss for gratis befaring! Kontakt oss i dag