Vår tømrerlærling

Dette er Velin. Han går på Kuben videregående skole i Oslo. Der gjennomfører han i fullgang med utdannelsen som tømrer. Kuben er en av få videregående skoler i Norge som har et kombinert yrkesfag og studiespesialiseringsprogram. Slik at Velin går totalt 4år på skole, inkludert læretid, og enderopp med både fagbrev som Tømrer og studiespesialisering.

Velin er vår lærling og er i praksis på både små og store prosjekter.

Akkurat som min pappa vil jeg jobbe som tømrer. Jeg har sett hvilken glede det har gitt han, med å løse små og store oppgaver. Hans yrkesstolthet ønsker jeg å ta med meg inn i mitt arbeid.