Widar Lund, vår bauta og mentor har gått bort.

Vår kjære bauta, mentor og faglige klippe sovnet inn 21.05.2023, med sine nærmeste rundt seg på Ahus. 💔
Malermester Widar Lund, har med sin kompetanse og yrkesstolthet lagt grunnlaget for selskapet. Widar har i sitt yrkesliv både jobbet som utførende og prosjekterende håndverker, samt drevet malerforretning. Han har på en beundringsverdig måte stått i jobben helt til det siste. ❤️
Widar vil bli dypt savnet av kollegaer, samarbeidspartnere og kunder.

Malermester Mustafa Øtgun er vår prosjektleder

Malermester Mustafa Øtgun har jobbet med malerfaget siden 2007.

Fagbrevet tok han i 2009 og som en av de yngste i sitt kull tok han Mesterbrevet ved Folkeuniversitetet i Oslo i 2012.

Mustafa har i tillegg til å jobbet for andre, drevet sin egen bedrift i flere år.

Velg yrkesfag på videregående – det bygges og rehabiliteres daglig og bransjen trenger dyktige faglærte håndverkere til å gjøre denne jobben!

Å jobbe som tømrer eller maler er svært spennende og givende. Ingen dager er like, da oppdragene varierer ut i fra kundenes ønsker om hva som skal bygges, monteres eller males. Farger og materialer varierer, som uten tvil skaper spennende resultater en hver håndverker kan være stolte av! Du har vært med å skapt noe!

Vi i Mesterbedriften LUND kan på det varmeste anbefale ungdom til å velge yrkesrettet studievalg på videregående. Denne retningen passer godt for de ungdommene som liker fysisk arbeid, liker varierte arbeidsdager og det kan være en fordel om man er praktisk av natur.

Som læring får man opplæring i bruk av forskjellige verktøy, materialer og arbeidsmetoder med tett oppfølging og hjelp fra fagperson, og et annet stort pluss er at man får betalt for å være lærlig.

Dette er vår læring, Velin!

Velin har gått på Kuben videregående skole i Oslo, og har startet sin læringeperiode hos oss. Han valgte et 4årig løp hvor han etter endt læretid ender opp med både studiespesialisering og fagbrev som tømrer. Vi er stolte av å ha han med i teamet.

 

Mesterbedriften LUND heier på de ungdom som velger yrkesfag på videregående skole!

Malermester Reinhardt Henriksen er vår prosjektleder

Malermester Reinhardt Henriksen er vår prosjektleder med over 20års erfaring innen faget.

Reinhard tok fagbrevet i 2001 og Mesterbrevet i 2014, har siden jobbet både som utførende og prosjekterende.

I tillegg har han utdannelse fra Høyskolen i Halden innen boligtakstering. Dette er en nyttig kompetanse å ha som prosjektleder, som styrker vår veiledning og kunne gi gode tilstandsanalyser ovenfor våre kunder.

Øk verdien på borettslaget!

Med fokus på vedlikehold og rehabilitering av boligmassen – øker dere garantert verdien på borettslaget!

Ved å gjennomføre utvendig vedlikehold enten det er å male huset, legge nytt tak eller bygge nye terrasser vil boligenes verdi øke.

Det er viktig å ta vare på bygningene, uavhengig av type materiale det består av. Bygget vil forringes dersom man ikke rengjør og overflatebehandler ved jevne mellomrom. Venter man for lenge mellom hver gang man vedlikeholder, kan kostnadene bli betydelig høyere enn ved regelmessige vedlikeholdsintervall.

Mesterbedriften LUND har spesialisert seg nettopp på vedlikehold av borettslag, og tilbyr både maler- og tømrertjenester.

Driftsleder på Ødegården borettslag, Ole Joveng er ikke i tvil om at Mesterbedriften LUND har økt verdien hos dem: “Beboerne er kjempe fornøyde!”

Her våre enkle tips til å øke verdien på borettslaget:

  1. Vedlikeholdsplan: Sørg for at dere har en vedlikeholdsplan. Vi anbefaler at alle bygg bør ha en plan for vedlikeholdet som tydeliggjør når bygget ble malt sist, når det bør rengjøres og males igjen. Det er viktig å huske at alle byggene tilknyttet borettslaget bør komme frem i denne planen; beboerenheter, garasjer, søppel/sykkeskur og andre bygg.
  2. Fasadevask: Forurensing i lufta, skitt fra fugler, avfall fra trær, svertesopp osv legger seg på overflatene og kan over tid skade bygningsmassene. I takrenner og avløp kan avfall fra trær tette, og du vil få uønskede oversvømmelser ved store regnskyll. Et bygg bør vaskes hvert 3-4år for godt vedlikehold. I tillegg anbefaler vi at man årlig kontrollerer bygget for å eventuelt avdekke skader, svertesopp og/eller råte.
  3. Utskifting av råte: Oppdager man råte tidlig, kan enkelte kledningsbord eller bare deler skiftes ut. Da unngår man at råten får spredt seg og skaper større skade på bygningen. Det er mindre omfattende jobber og skifte enkle deler enn hele vegger, og dermed mindre kostnad.
  4. Små sår eller skader i mur: dette bør rehabiliteres snarlig for å unngå fuktopptrekk og frostspregninger  som kan forårsake større skade.
  5. Overflatebehandling: Før arbeidet med å male må underlaget rengjøres og løstsittende maling må skrapes vekk.  Videre må eventuelt bart trevirke grunnes og så overmales med minst to strøk. Malingen kan påføres med ulike teknikker.

Ikke vent med å øke verdien på borettslaget – ta kontakt med oss for gratis befaring! Kontakt oss i dag

 

HMS viktig tema for Mesterbedriften LUND

Mesterbedriften LUND skal være en sikker og trygg arbeidsplass med utviklende og inkluderende arbeidsmiljø. Styrken vår ligger i våre ulikheter innen fagfelt, kunnskap, erfaring og bakgrunn.

LUND har gode rutiner for sikkerhet og opplæring i dette. I tillegg har vi et bevisst forhold til, og jobber aktivt med, risikovurderinger og avviksrapportering.

For oss er det viktig at alle ansatte og under entreprenører etterlever våre HMS-rutiner og at vi felles jobber mot målet om null skader og uhell. Vi har en solid «si i fra»- kultur hvor alle skal melde fra om uønskede hendelser, kvalitetsavvik eller farlige forhold.

Jevnlig gjennomfører vi kontroller i henhold til myndighetskrav, ikke bare fordi vi må, men også fordi vi ønsker å sikre vår høye kvalitet i alle ledd av våre tjenester.

Vi har styrket oss og har ansatt egen HMS-ansvarlig for å sørge for at temaet alltid skal være på dagsordenen.

På bildet: Lederne i Mesterbedriften LUND as, Christine Lund og Peder Sethern.

Lang og bred erfaring med rehabilitering av næringslokaler

Mesterbedriften LUND har rehabilitert mange næringslokaler gjennom årene. Noen prosjekter har vært kun malerarbeider, mens de større prosjektene har vært mer omfattende med total rehabilitering fra innerst til ytterst, med innvolvering av flere faggrupper.

Vi kan hjelpe dere med:

  • fornyelse/ombygning av bygg inkludert malingstjenester
  • utskiftning av vinduer, dører, gulv, lister og karmer
  • oppsetting av faste vegger, lydvegger og modulvegger
  • oppsetting av detaljer som eikespiler, lydabsorbenter og ulike systemhimlinger
  • fargerådgivning for trivsel og god atmosfære

I tillegg kan vi hjelpe til med innredninger, toalettrom, kjøkken og tekniskerom.

Våre håndverkere er opptatt av at alt vi gjør skal utføres med høy kvalitet, profesjonalitet og kundetilfredshet. LUND lover kvalitet!

 

Oppussing av trappeganger og fellesarealer

Mesterbedriften LUND tilbyr alt av innvendig vedlikehold og rehabilitering for borettslag/boligsameier og næringsbygg. Vi tilbyr tjenester som maling, utskiftning av dører og vinduer, gulv- og trappesliping og gulvlegging for å nevne noe.

Ta kontakt for gratis befaring!

Gode leverandører er det viktigste grunnlaget for håndverkerens resultat!

Vi i Mesterbedriften LUND velger våre samarbeidspartnere etter flere kriterier, men de vi setter aller fremst er kriterier som kvalitet, profesjonalitet og kundeoppfølging.

Det er alltid viktig for oss å bruke de beste produktene for å kunne utføre våre prosjekter, slik at kundene våre får det best mulige resultatet. Da vet vi at kundene får et kvalitetsarbeid som vil ha lenger vedlikeholds intervall enn produkter med lavere kvalitet.

Når det kommer til maling, er vi svært takknemlige for vårt langvarige og solide samarbeid med Jotun. Jotun og LUND har i en årrekke hatt et tett og godt faglig samarbeid, som kontinuerlig sørger for at vi er faglig oppdaterte, kan tilby kundene våre den rette faglige rådgivningen og ikke minst økt produktkunnskap.

For LUND betyr det svært mye å ha en så kompetent samarbeidspartner som det Jotun er, det skaper en trygghet i den faglige sparringen vi har i valg av produkter og prosesser i rehabiliteringen for å få det ønskede resultatet. For det viktigste er å gjøre det korrekte grunnarbeidet før siste malingsstrøk.

Peder Sethern, Daglig leder i Mesterbedriften LUND, er ikke i tvil om hvorfor Jotun er valgt som hovedsamarbeidspartner innenfor malingsprodukter: – Det er ikke bare fordi de har et kjent varemerke som er utgangspunktet for vårt samarbeid, det er all faglig kompetansen som ligger bak hvert produkt de har i sin portefølje, det genuine ønske om å tilby produkter med høy kvalitet og viljen til å gjøre kontinuerlige forbedringer. Summen av dette vet vi vil gagne våre kunder og sørge for at vi kan etterleve vårt slagord: LUND lover kvalitet!

 

På bildet: Peder Sethern, Mesterbedriften LUND og Tor Jevne, Salgskonsulent Håndverk fra Jotun

LUND monterer sitt første Blink-hus!

Nå er vi i gang med monteringen av denne flotte eneboligen i Mysen. Stolte kan vi røpe at vi har fått tillitten til å bli tett samarbeidspartner med Boligkvalitet avd. Follo.

Først i rekken er det denne boligen, og flere kommer utover sommeren.

Vi gleder oss til fortsettelsen av dette tette samarbeidet. Vi håper Mesterbedriften LUND får tillitten til å yte våre tjenester til flere nye hus i vårt område.

Både Boligkvalitet og vi er opptatt av høy kvalitet i alle ledd i prosjektet og leveransen til kunden. LUND lover kvalitet!