Opplæring i rett montering av stillas

Stillaskurs – helt nødvendig for å kunne sikre at arbeidet blir utført på en trygg og sikker måte.

I veldig mange av våre prosjekter er det behov for stillas for å kunne utføre jobben som er avtalt. Et stillas er et trygt hjelpemiddel for å kunne jobbe mest mulig effektivt i høyden og samtidig sikre kvaliteten i håndverket vi utfører. Dette trygger også våre håndverkere. LUND sørger for at stillaset settes opp og tar ansvaret for at det er satt opp i henhold til forskriftene – både sikkert og trygt.

Alle håndverkere skoleres

Det er svært viktig for oss at våre ansatte og underentreprenører har nødvendig kunnskap om montering av stillas og ikke minst sikring av fallutstyr. Derfor skolerer vi alle i dette ved jevne mellomrom.

I våres var denne gjengen på kurs – stolt kan vi fortelle at alle besto kurset med glans.