Nytt navn og ny nettside, men folkene og kompetansen er den samme

Mesterbedriften LUND as ble stiftet sensommeren 2021 som er en videreutvikling av  Malermester Widar Lund as. Folkene og kompetansen er den samme, men vi har fått nytt navn og ny nettside.

Vi vil fremdeles være en kvalitetsbevisst maler- og tømrermesterbedrift og sammen med vår lange erfaring innen begge håndverkene er det naturlig med et navnskifte. Vi ønsker å tydeliggjøre bredden i våre tjenester for våre kunder innen næringsliv, offentlig sektor og borettslag/boligsameier.

Sånn som de fleste av våre kunder omtaler vi oss som LUND, men for å understreke vår håndverkskompetanse og at flere av våre ansatte har ulike mesterbrev, har vi valgt at vårt formelle navn vil være Mesterbedriften LUND.

Vi er svært stolte av vår nye profil og  hjemmeside, og håper at du som kunde vil like den like godt som oss.