Øk verdien på borettslaget!

Med fokus på vedlikehold og rehabilitering av boligmassen – øker dere garantert verdien på borettslaget!

Ved å gjennomføre utvendig vedlikehold enten det er å male huset, legge nytt tak eller bygge nye terrasser vil boligenes verdi øke.

Det er viktig å ta vare på bygningene, uavhengig av type materiale det består av. Bygget vil forringes dersom man ikke rengjør og overflatebehandler ved jevne mellomrom. Venter man for lenge mellom hver gang man vedlikeholder, kan kostnadene bli betydelig høyere enn ved regelmessige vedlikeholdsintervall.

Mesterbedriften LUND har spesialisert seg nettopp på vedlikehold av borettslag, og tilbyr både maler- og tømrertjenester.

Driftsleder på Ødegården borettslag, Ole Joveng er ikke i tvil om at Mesterbedriften LUND har økt verdien hos dem: “Beboerne er kjempe fornøyde!”

Her våre enkle tips til å øke verdien på borettslaget:

  1. Vedlikeholdsplan: Sørg for at dere har en vedlikeholdsplan. Vi anbefaler at alle bygg bør ha en plan for vedlikeholdet som tydeliggjør når bygget ble malt sist, når det bør rengjøres og males igjen. Det er viktig å huske at alle byggene tilknyttet borettslaget bør komme frem i denne planen; beboerenheter, garasjer, søppel/sykkeskur og andre bygg.
  2. Fasadevask: Forurensing i lufta, skitt fra fugler, avfall fra trær, svertesopp osv legger seg på overflatene og kan over tid skade bygningsmassene. I takrenner og avløp kan avfall fra trær tette, og du vil få uønskede oversvømmelser ved store regnskyll. Et bygg bør vaskes hvert 3-4år for godt vedlikehold. I tillegg anbefaler vi at man årlig kontrollerer bygget for å eventuelt avdekke skader, svertesopp og/eller råte.
  3. Utskifting av råte: Oppdager man råte tidlig, kan enkelte kledningsbord eller bare deler skiftes ut. Da unngår man at råten får spredt seg og skaper større skade på bygningen. Det er mindre omfattende jobber og skifte enkle deler enn hele vegger, og dermed mindre kostnad.
  4. Små sår eller skader i mur: dette bør rehabiliteres snarlig for å unngå fuktopptrekk og frostspregninger  som kan forårsake større skade.
  5. Overflatebehandling: Før arbeidet med å male må underlaget rengjøres og løstsittende maling må skrapes vekk.  Videre må eventuelt bart trevirke grunnes og så overmales med minst to strøk. Malingen kan påføres med ulike teknikker.

Ikke vent med å øke verdien på borettslaget – ta kontakt med oss for gratis befaring! Kontakt oss i dag

 

HMS viktig tema for Mesterbedriften LUND

Mesterbedriften LUND skal være en sikker og trygg arbeidsplass med utviklende og inkluderende arbeidsmiljø. Styrken vår ligger i våre ulikheter innen fagfelt, kunnskap, erfaring og bakgrunn.

LUND har gode rutiner for sikkerhet og opplæring i dette. I tillegg har vi et bevisst forhold til, og jobber aktivt med, risikovurderinger og avviksrapportering.

For oss er det viktig at alle ansatte og under entreprenører etterlever våre HMS-rutiner og at vi felles jobber mot målet om null skader og uhell. Vi har en solid «si i fra»- kultur hvor alle skal melde fra om uønskede hendelser, kvalitetsavvik eller farlige forhold.

Jevnlig gjennomfører vi kontroller i henhold til myndighetskrav, ikke bare fordi vi må, men også fordi vi ønsker å sikre vår høye kvalitet i alle ledd av våre tjenester.

Vi har styrket oss og har ansatt egen HMS-ansvarlig for å sørge for at temaet alltid skal være på dagsordenen.

På bildet: Lederne i Mesterbedriften LUND as, Christine Lund og Peder Sethern.