Forfatter: Mesterbedriften LUND

HMS viktig tema for Mesterbedriften LUND

Mesterbedriften LUND skal være en sikker og trygg arbeidsplass med utviklende og inkluderende arbeidsmiljø. Styrken vår ligger i våre ulikheter innen fagfelt, kunnskap, erfaring og bakgrunn.

LUND har gode rutiner for sikkerhet og opplæring i dette. I tillegg har vi et bevisst forhold til, og jobber aktivt med, risikovurderinger og avviksrapportering.

For oss er det viktig at alle ansatte og under entreprenører etterlever våre HMS-rutiner og at vi felles jobber mot målet om null skader og uhell. Vi har en solid «si i fra»- kultur hvor alle skal melde fra om uønskede hendelser, kvalitetsavvik eller farlige forhold.

Jevnlig gjennomfører vi kontroller i henhold til myndighetskrav, ikke bare fordi vi må, men også fordi vi ønsker å sikre vår høye kvalitet i alle ledd av våre tjenester.

Vi har styrket oss og har ansatt egen HMS-ansvarlig for å sørge for at temaet alltid skal være på dagsordenen.

På bildet: Lederne i Mesterbedriften LUND as, Christine Lund og Peder Sethern.

Kontakt oss

Ønsker du å vite mer om våre tjenester, eller hvilke type prosjekter vi tar på oss?

Fyll ut kontaktskjemaet så tar vi raskt kontakt med deg for en uforpliktende prat.

CTA Form

*Ved innsending samtykker du til personvernerklæringen