Montering av Blink Hus på Østlandet

Vi har fått tillitten til å montere en rekke Blink Hus på Østlandet og har denne våren blitt en tett samarbeidspartner med Boligkvalitet avd. Follo.

Først i rekken er det disse boligene i Ski og Mysen, og flere kommer utover sommeren.

Vi gleder oss til fortsettelsen av dette tette samarbeidet. Vi håper Mesterbedriften LUND får tillitten til å yte våre tjenester til flere nye hus i vårt område.

Både Boligkvalitet og vi er opptatt av høy kvalitet i alle ledd i prosjektet og leveransen til kunden. LUND lover kvalitet!

Reparasjon av detaljmaling i bygård i Oslo

I bakgården og trappegangen til Hausmannsgate 17  i Oslo, finnes det artig detaljmaling, helt unikt av sitt slag.

Dette unike uttrykket ønsket kunden å ta vare på, men det var behov for en oppgradering. I tillegg hadde kunden fått pålegg om brannmaling i trappegangen. LUND takker for tillitten til å utføre oppgaven.

Vi utførte:

 • reparasjon av detaljmaling
 • fasademaling
 • brannmaling i trappegang
 • øvrig maling i trappegang

Sprøytemaling av utvendig fasader

LUND  har gjennom de siste årene skaffet seg bred erfaring med sprøytemaling av utvendig fasader. Det er viktig for LUND å gjøre skikkelige forberedelser før sprøytearbeidet settes i gang. Tildekking er er noe av det viktigste i hele prosessen. Alle deler av bygget, som ventilasjon, lamper, vinduer og dører må dekkes godt til før arbeidet med sprøytemalingen kan starte.

Vi utfører:

 • fasadevask
 • forberedelser før sprøytemaling
 • sprøytemaling

Utvendig maling av Berg gård

Mesterbedriften LUND har hatt oppdraget med å male den ærverdige og vernede hovedbygningen på Berg Gård i Oslo.

Eiendommens historie går helt tilbake til 1264. I dag disponeres gården av Cerebral Parese-foreningen i Norge, hvor de har kontorer og møtesal.

 

Vi har utført:

 • fasadevask
 • utvendig maling

Utvendig maling av boligblokk

Den nyoppførte boligblokken i Bråtengrenda i Ytre Enebakk fikk utvendig maling utført av Mesterbedriften LUND. Kledningen kom grunnet og med ett strøk industrimaling fra produsent. Vi har nå påført to strøk maling, og med det sørget for at det blir mange år til før boligblokkene må behandles utvendig igjen.

Vi har utført:

 • fasadevask
 • utvendig maling av fasade med sprøyteteknikk
 • utvendig maling av balkonger