Svært energisparende med nye vinduer

Varmetapet kan ofte halveres ved å bytte ut de gamle vinduene med moderne vinduer. Dette gir dere et mer energieffektiv bygg, som både er mer miljøvennlig og vil spare dere for oppvarmingskostnader på sikt. I tillegg kan bygget få en bedre karakter på energimerkingen og stige i verdi.

Mesterbedriften LUND as har lang erfaring med effektiv utskiftning av vinduer på bygg som er i drift.

På Ski skole har vi skiftet over 100 vinduer, hvor suksessen for en vellykket gjennomføring handler om god planlegging.

Vår Tømrermester Peder Sethern gjennomførte en nøye oppmåling og la en nøyaktig plan for gjennomføringen gjennomført av våre dedikerte håndverkere.

 

Vårt hovedfokus ved slike prosjekter:

  • Å velge rett vindu og dør
  • Utføre oppgavene i rett rekkefølge slik at vi arbeider mest mulig effektivt
  • Ivareta beboerne og brukerne. Disse gis et tidspunkt for montering og vi tilstreber å bli ferdig på en dag i hver enhet.

Maling av trappeganger på Ensjø

I Tiedemannsbyen Utsiktskvartalet sameie har vi malt korridorer og 8 trappeganger. Riktignok ikke i alle etasjene i hver oppgang, men der hvor bruksmerkene er tydeligst. Vi har flekksparklet og malt over to strøk etter avtale med sameiet.

Røatunet sameie

I sommer har vi hjulpet Røatunet sameie med overflatebehandling av kledning, utskiftning av råteskadet kledning og øvrige detaljer.

Stort borettslag i Oslo

Nebbejordet borettslag på Bjørndalen i Oslo har blitt som ny. En del råtten kledning og detaljer har blitt skiftet ut og vi har overflatebehandlet alle rekkehusene.

Gystadmyra borettslag

Utbygger hadde dessverre benyttet feil produkter og feil behandling, som medførte at USBL ga oss oppgaven med å utbedre.

Vi var nødt til å håndslipe 5000kvm på svalgangenene fordi det var benyttet et “for tett” produkt da bygget ble bygget, som medførte at treverket ikke fikk puste. Dette resulterte i at dekket begynte å få råteskader, og det var dette vi måtte forhindre at utviklet seg videre. Derfor ble all maling slipt vekk, ned til bart, friskt treverk – der hvor det var råteskader ble dette skiftet ut og erstattet med nytt trevirke. Treverket ble så beiset opp med dertil egnede produkter. Nå har dekkene fått en behandling som gjør at dette ikke vil råtne opp og at disse vil leve i mange, mange år videre.

Vi var også nødt til å omprosjektere søylefundament da den bærende konstruksjonen ikke var godkjent.

Oppgavene ble omfattende, men med våre dyktige håndverkere har vi kommet i havn.

Vi har:

  • Slipt alle detaljer ved svalganger for maling
  • Beiset detaljene på svalgangene
  • Montert beslag
  • Laget nye søylefundamenter pga råte

Nymalte garasjer på Bøler i Oslo

De nyoppførte garasjene til Haraløkka borettslag har blitt sprøytemalt av våre håndverkere denne sommeren.

Tåsenveien 42

Sameiet i dette bygget har valgt å male huset i nydelig grønnfarge. Fargen er valgt utifra Oslo Kommunes fargeveilder for denne bydelen.

Oslos bydeler og områder har forskjellige materialer og farger.

Les mer om Oslo Kommunes fargeveileder her!

«Takk for en strålende jobb dere har gjort, huset ser veldig flott ut.», kontaktpersonen i boligsameiet

Tomannsboliger på Oppegård

Disse boligene, 2 tomannsboliger på Oppegård har blitt behandlet med Jotun Optimal for å sikre at treverket holder seg lenge.

Man maler ikke treverket kun for at det skal se fint ut, det er viktig å overflatebehandle for å unngå råte-skader

Maling av vinduer

På Granly boligsameie i Ski har vi malt vinduene på blokkene. For å ha en sikker tilkomst har våre håndverkere benyttet lift. Arbeidet gikk etter fremdriftsplanen og ble ferdigstilt til avtalt tid.

Garasjeanlegg på Skedsmokorset

Vi har behandlet 133 garasjer og carporter på Skedsmokorset.

Garasjene var nyoppførte med kun grunnet kledning. Mesterbedriften LUND har overflatebehandlet de 5 garasjeanleggene, i tillegg til carporter.