Utvendig maling

Utvendig maling er avhengig  av årstid og været. Våre utvendige prosjekter starter ved påsketider og avsluttes i løpet av oktober, avhengig av vær og tempratur.

Innenfor utvendig maling kan vi male de aller fleste underlag og med flere malingsteknikker. Underlaget bestemmer hvilke type produkt vi bør bruke for å få det optimale resultatet.  Vi hjelper deg mer enn gjerne med fargevalg, da ikke alle farger er like aktuelle for utvendig bruk på grunn av at fargen kan forringes av sol, vær og vind.

Utvendige prosjekter:

  • fasade rehabilitering, maling av kledning, fasadeplater og mur
  • maling av vinduer og dører
  • inngangsparti og takoverbygg
  • gjerder, rekkverk, skillevegger og balkonger
  • postkassestativ
  • garasjer

Malerprosjekter utvendig og vedlikeholdsplan

Før vi kan starte arbeidet med å male må underlaget rengjøres og løstsittende maling må skrapes vekk.  Videre må eventuelt bart trevirke grunnes og så overmales med minst to strøk.  Vi benytter malingssprøyter, malingsruller eller pensler i vårt arbeid. Det er lønnsomt å ha en vedlikeholdsplan for alle fasader og bygg, som spesifiserer hvilke år fasaden ble malt og fastslår når fasaden trenger rengjøring. Vi bruker å anbefale fasadevask hvert 3-4år for å fjerne ytre påkjenninger. Les mer om fasaderengjøring som en egen tjeneste LUND tilbyr. Det er også lurt å sjekke hele fasaden årlig, for eventuelle skader/råte som må utbedres. Små sår i murlaget bør rehabiliteres snarlig for å unngå fuktopptrekk videre i muren og til jernet, som kan forårsake større skade.

Vi utfører også impregnering av tak og tegl om kunden ønsker det.

Fuktmåling – viktig kvalitetssjekk

Før vi maler en fasade, må den rengjøres. Dette gjør vi for å sikre at alle urenheter blir borte fra underlaget før vi maler det. Det er viktig for oss å kvalitetsikre at underlaget er tørt og bæredyktig for overmaling. Derfor har vi som en viktig rutine at våre prosjektledere utfører fuktighetskontroll før grunningen og/eller malingen kan starte.

Nødvendig utstyr stiller vi med

I mange av våre prosjekter trenger vi utstyr som arbeidsbrakker, stillas, stiger, lift og avfallscontainere for å kunne utføre prosjektet kvalitetsmessig. Vi sørger derfor for at nødvendig utsyr blir fraktet til og fra prosjektet til avtalt tid.

Referanseprosjekter

swipe
Se alle referanser

Våre kunder sier

Kontakt oss

Ønsker du å vite mer om våre tjenester, eller hvilke type prosjekter vi tar på oss?

Fyll ut kontaktskjemaet så tar vi raskt kontakt med deg for en uforpliktende prat.

CTA Form

*Ved innsending samtykker du til personvernerklæringen