Forfatter: Mesterbedriften LUND

Velg LUND og få din dedikerte prosjektleder til ditt prosjekt

Din dedikerte prosjektleder – holder prosjektet i gang og sikrer kvalitet på arbeidet

I alle våre prosjekter har en kunnskapsrik og dedikert prosjektleder ansvaret. Prosjektleder er tett på gjennom hele prosjektet. Du som kunde kan derfor kun forholde deg til prosjektleder fra start til slutt. Dette gjør det trygt og enket for deg.

En prosjektleders rolle

Prosjektleder deltar på befaring og får oversikt over prosjektet du som kunde ønsker å få utført. Til avtalt tid vil prosjektleder oversende deg pristilbud med nødvendige detaljer om prosjektet.

Når avtalen er signert og arbeidet kan starte, vil vi gjennomføre en oppstartsbefaring og overlevering til håndverkerne. På denne befaringen vil det dokumenteres hvordan prosjektet så ut før oppstart. Vi vil ha en gjennomgang med formannen eller den ansvarlige håndverkeren på stedet, i tillegg til at HMS-runde vil planlegges. Vi vil sette opp stillas, container og arbeidsbrakke som avtalt. Slik at alt ligger til rette for en effektiv og profesjonell gjennomføring av prosjektet.

Gjennom hele prosjektet vil prosjektleder følge opp på plassen for å sikre at prosjekter har den fremgangen som er nødvendig og at avtalte tjenester gjennomføres kvalitetsmessig.

Når prosjektet ferdigstilles, vil prosjektleder gjennomføre en sluttbefaring sammen med kunde. Her går vi sammen gjennom prosjektet, og eventuelle avvik avdekkes. Av og til vil det dessverre være mindre avvik, som eksempelvis malingssøl, opprydning av stillasdeler og annet avfall. Når prosjektleder er fornøyd med at avvikene er lukket, vil prosjektet være gjennomført fra vår side.

Som kunde skal du være trygg på at våre prosjektledere tar ansvar overfor hele prosessen, og du kan når som helst ta kontakt med din prosjektleder om ditt prosjekt.

 

Prosjektleder er tett på i hele prosessen, fordi de er jevnlig på befaring for å besiktige håndverket som utføres.

 

LUND lover kvalitet i alt vi gjør – i alle ledd, i hele prosessen av ditt prosjekt og i dialogen med deg som kunde!

 

 

 

Kontakt oss

Ønsker du å vite mer om våre tjenester, eller hvilke type prosjekter vi tar på oss?

Fyll ut kontaktskjemaet så tar vi raskt kontakt med deg for en uforpliktende prat.

CTA Form

*Ved innsending samtykker du til personvernerklæringen