Forfatter: Mesterbedriften LUND

LUND tar vare på miljøet

Miljøfokus er viktig for Mesterbedriften LUND as

Siden 2014 har vi vært en Miljøfyrtår-sertifisert bedrift. Vi gjør vi bærekraft konkret og lønnsomt – vi vil ta vare på miljøet!

«Virksomheten har oppfylt strenge krav til arbeidsmiljø, innkjøp, energi, transport, avfall, utslipp og estetikk. Dette er dokumentert ved et egnet miljøfyrtårnsertifikat som er påført gyldighetsperiode. Virksomheten kan i tillegg gjennom sin årlige miljørapportering dokumentere virksomhetens konkrete miljøprestasjoner» sitat fra vårt Miljøfyrtår-sertifikat.

For oss handler det også om å sette seg inn i bransjens nye bærekraftige produkter og hele tiden være fremoverlent på dette området. Fordi miljøet er viktig for oss og generasjonene etter oss. Som et eksempel på miljø og bærekraft i fokus har Mesterbedriften LUND har lagt tusenvis av meter med resirkulert gulvbelegg.

Avfall:

Overskudd av maling, trevirke eller andre materialer prøver vi så langt det rekker og unngå. Vi har høyt fokus på å redusere mengden av malingsavfall etter våre prosjekter. Vi har egen avfallsplan i tillegg til at vi kildesorterer avfallet i henhold til avfallssystemet som gjelder for hvert prosjekt.

Det er viktig for oss å inngå returordninger med våre leverandører av avfall, og vi har i dag avtale om slik retur for maling, trevirke og gulvbeleggrester.

Kjemikalier:

Som et lovmessig krav skal vi ha et oppdatert stoffkartotek for farlige kjemikalier og biologiske materialer som oppbevares og benyttes på våre prosjekter. Dette skal være tilgjengelig for alle ansatte pr prosjekt. Vårt kartotek finnes er elektronisk og tilgjengelig for alle ansatte.

Årlig dokumenterer vi vårt kjemikalieforbruk. Vi er opptatt av å velge produkter med høy kvalitet, som samtidig er minst mulig skadelige for miljøet. Vi er derfor stolte av vårt samarbeid med Jotun, som har høy kunnskap om dette.

 

Verneutstyr og førstehjelp:

Det er et lovmessig krav om at vi skal ha tilstrekkelig med personlig verneutstyr av egnet type og av god kvalitet.

Førstehjelpskurs for de ansatte gjennomføres for å sikre at det til en tid er personell tilstede i virksomheten som har et oppdatert førstehjelpskurs. Som arbeidsmiljøloven krever repeteres slike kurs minst hvert 3.år for våre ansatte.

Kontakt oss

Ønsker du å vite mer om våre tjenester, eller hvilke type prosjekter vi tar på oss?

Fyll ut kontaktskjemaet så tar vi raskt kontakt med deg for en uforpliktende prat.

CTA Form

*Ved innsending samtykker du til personvernerklæringen