Miljø og klimarapport

Bærekraft

Bærekraftsmålene utarbeidet av FN er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikehet og stoppe klimaendringene innen 2030. Mesterbedriften LUND har et bevisst forhold til hva vi kan gjøre for å bidra til å nå disse målene. For alle, absolutt alle, må bidra med stort eller smått for å nå disse målene.

Mesterbedriften LUND as arbeider målrettet for å redusere klimafotavtrykket fra virksomheten vår. Vi har vært Miljøfyrtårn-sertifisert siden 2013 og er opptatt å ta vårt ansvar og har stort fokus våre forbedringsområder. Vi kan alltid bli bedre på omruk og gjenvinning, minske utslipp knyttet til transport og veilede/anbefale miljøvennlige alternativer.

Gjennomførte tiltak

I de siste årene har vi hatt fokus på disse områdene og gjennomført blant annet disse tiltakene.

Innkjøp: Fokus på miljøvennligere alternativer ved innkjøp. Gjennom tett samarbeid med leverandører om produktopplæring/produktveiledning styrker dette oss i våre anbefalinger til kundene våre.
Avfall og ombruk: Mindre innkjøp og økt internt fokus. Fokus på ombruk og gjenbruk i planleggingsfasen av alle våre prosjekter.
Transport: Smartere planlegging av arbeidsruter fo rå minske våre utslipp.
Arbeidsmiljø: Kick off og teambuilding seminar. Etablert “si i fra” kultur, hvor alle oppfordres til

Oppnådde resultater

Redusert antall kjørte kilometer med 30% fra 2018 til 2022

Redusert klimaregnskapet med 61% fra 2013 til 2022

Klimaregnskap 2013-2022

Kontakt oss

Ønsker du å vite mer om våre tjenester, eller hvilke type prosjekter vi tar på oss?

Fyll ut kontaktskjemaet så tar vi raskt kontakt med deg for en uforpliktende prat.

CTA Form

*Ved innsending samtykker du til personvernerklæringen